29.05.2024

Míra rizika úpadku cestovní kanceláře činí 0,1 %. V loňském roce zkrachovala pouze 1 z celkového počtu 578 cestovních kanceláří. Finance vložené do rukou profesionální cestovní kanceláře pokrývá 100% ochrana pro případ úpadku CK.

Nejistota se ztrátou peněz při nákupu dovolené v České republice nenastává. Spotřebitelé, kteří vybírají a nakupují zájezdy v řádných cestovních kancelářích (i prostřednictvím cestovní agentury), o své finance nepřijdou. Jsou totiž 100% chráněni pro případ její insolvence či úpadku. Pokud CK zkrachuje, klientovi nahradí veškeré vložené prostředky pojišťovna. Zároveň CK přispívají do Garančního fondu CK. Zákazníkům jsou tak pokryty veškeré zálohy uhrazené za zájezd dle smlouvy o zájezdu, včetně repatriace ze zahraničí, pokud k úpadku dojde během dovolené, a rozdíl mezi částečně poskytnutým zájezdem.

Míra rizika úpadku CK v ČR je velmi nízká. Trh zájezdů se po pandemické době stabilizoval a stal se bezpečným segmentem. Počty úpadků se pohybují v jednotkách subjektů: 0 (k 30.4.2024); 1 (2023); 6 (2022).

Cestující by tak měli vybírat zájezdy, tedy kombinace dvou a více služeb, od profesionálních cestovních kanceláří a čerpat maximální možnou ochranu svých financí. Platnost pojištění či bankovní záruky, definované zákonem, lze ověřit jak na stránkách CK (certifikát pojistky/bankovní záruky), přímo u dané pojišťovny či na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Pokud si nejsou spotřebitelé jisti, mohou se rovněž pro radu obrátit na sekretariát AČCKA.


Cestovní kanceláře v ČR využívají jak zákonné možnosti poskytnout záruky pro případ svého úpadku ve formě pojištění (99 % subjektů), tak i bankovní záruky (využívá pouze 1 CK v ČR).
Na českém trhu nyní operuje celkem 596 cestovních kanceláří s platným zajištěním pro případ úpadku
Šebík - Foto: Šebík

Zdroj: Asociace českých cestovních kanceláří a agentur


Teetravel - Váš golfový svět na dlani