06.02.2020


Vady řeči mohou potkat jakékoliv dítě v předškolním věku. Odborníci doporučují zajít za logopedem tak rychle, jak je jen možné a nečekat, že se to u dítěte spraví „nějak samo“. Pokud problém přetrvává déle než 14 dní, rozhodně neotálejte. V současné době se klade důraz na včasnou diagnostiku a nastavení terapie, která pomůže včas odhalit odchylky ve vývoji u dětí a tím pádem i rychle zacílit terapii tam, kde je potřeba. Včasná diagnostika a rychlý začátek terapie jsou důležité i u dospělých např. po cévní mozkové příhodě nebo úrazu.

Logopedické služby jsou naštěstí dobře dostupné pro každého. Jedinou nevýhodou mohou být dlouhé čekací lhůty na jednotlivých pracovištích. Tento problém však může vyřešit diagnostický pobyt, na kterém se provádí komplexní diagnostika a terapie u pacientů se závažnější narušenou komunikační schopností. Pobyt intenzivně probíhá po dobu 5 dnů a poskytuje jej Soukromá klinika LOGO s.r.o. Na procesu se podílí jak lékařské, tak nelékařské obory. K lékařským oborům patří foniatrie, neurologie, psychiatrie. Mezi nelékařské obory patří klinická logopedie, psychologie, ergoterapie a fyzioterapie.

„Výhodou diagnosticko-terapeutického pobytu je vyšetření během krátkého časového úseku, a to na jednom pracovišti. Největší přínos pro klienta samotného je mezioborová spolupráce, kdy v jednom týdnu, pěti pracovních dnech, spolupracujeme na jednom místě s lékaři – foniatrem, neurologem, případně internistou, pedopsychiatrem, rehabilitačním lékařem, dále klinickým psychologem, klinickým logopedem a fyzioterapeutem i ergoterapeutem, takže léčba a terapie je velice účinná. Tento pracovní tým se pravidelně schází a hodnotí jednotlivé výsledky u klienta,“ vysvětluje zakladatelka kliniky LOGO s.r.o., PaedDr. Ilona Kejklíčková Ph.D., MBA. Další výhodou je, že klient nemusí čekat na sestavení skupiny, aby mohl pobyt absolvovat, ale pobyt je vždy individuální podle potřeb klienta.

K diagnostickému pobytu byla přijata například 5,5 letá dívka, která měla diagnostikovanou lehkou mentální retardaci. Rodiče byli s diagnózou dívky smíření a dle jejich slov „připraveni se o dívku starat a podporovat ji“. Po komplexním vyšetření byla stanovena diagnóza vývojová dysfázie a ADHD. Při běžném vyšetření nebyla zřejmě zohledněna narušená komunikační schopnost dívky a ADHD, které ovlivňovalo výkony během testování na psychologii. V současné době zvládá dívka běžnou základní školu.

PaedDr. Ilona Kejklíčková Ph.D., MBA upřesňuje, pro koho jsou diagnostické pobyty doporučovány: „Diagnostické pobyty doporučujeme u těžkých diagnóz poruch komunikace (koktavost, opožděný vývoj řeči, stavy po cévních mozkových příhodách a úrazech), u poruch hybnosti a dále při příchodu na kliniku, kde na minulých pracovištích nebyla jednoznačně stanovena diagnóza a terapie se nejevila dostatečně úspěšná,“ říká logopedka a doplňuje: „Péči v lůžkovém stacionáři vyhledávají zejména pacienti s poruchou vývoje řeči (neurovývojové poruchy) – vývojová dysfázie, opožděný vývoj řeči s různou etiologií; s poruchami plynulosti řeči – koktavostí, brebtavostí, poruchou řeči při poruše CNS (CMP, po úrazech) – afázie, dysartrie; dysfagie u dětí i dospělých, s poruchou autistického spektra.“

Diagnostický pobyt je tedy volbou číslo jedna, pokud chce člověk udělat mílový krok vpřed. Pomohou k tomu nejen odborníci, ale také příjemné domácí prostředí a nejnovější postupy při odhalování diagnózy a následné terapii. Třešničkou na dortu jsou relaxační techniky pro pohodu klienta, jako jsou masáže, koupele či kosmetika.

Foto: Jaroslav Fikota a Soukromá klinika LOGO s.r.o.

https://www.moje-klinika.cz/


Teetravel - Váš golfový svět na dlani